Was Jezus God?

Hij was zeker goddelijk maar alleen God is God!

‘Vraag: Was Jezus God zelf?
Antwoord: In het evangelie van Mattheüs (19:17): ‘Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.’
En tegen de duivel zegt Jezus: ‘Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’ – Mattheüs 4:10.
Ik geloof dus niet dat hij God was maar wel dat God zich door hem openbaarde. Hij was een met God.

Vraag: Was hij Gods zoon?
Antwoord: ‘Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt.’ – Hier spreekt God tot David, in Psalm 2:6-7!
Dus het was niet volstrekt uniek als God spreekt over zijn zoon, een zoon!
Ook Jezus noemt ons zonen en dochters van God, nietwaar? Hij spreekt duidelijk over: ‘Onze Vader.’
Maar was Jezus letterlijk Gods zoon? Ja en nee dus.
De verafgoding – door de kerk – van Jezus voltooide zich echter in de vierde eeuw na Chr.’

(Uit: https://wennegers.files.wordpress.com/2020/02/vriend-van-jezus-1.pdf)

Meaning and definition of bhagavan

‘It may be wrong or blasphemy in western religions to address someone as God, but it is perfectly normal in Hindu tradition.’ (…)
‘A disciple has every right to call his guru God or Bhagavan and treat him so. Others do not have to do that.’
Lees verder:
https://www.hinduwebsite.com/hinduism/concepts/bhagavan.asp

Bhagavan…

Ik houd van Bhagavan, Sanskriet voor Heer, God.
Er is maar een God.
God openbaarde zich in en door (bijvoorbeeld) Krishna en Jezus van Nazareth!
We denken, geloven dat we allemaal God in ons hebben maar s dat dan ook zo, echt waar?…
Woont God daadwerkelijk in jou? Heb je Hem dan daar gerealiseerd?

rose-1033202_1920
Foto Pixabay.com